JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech | Kontakty, úřední hodiny
JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech
Kontakty, úřední hodiny

JUDr. LADISLAVA ŘÍHOVÁ, notářka v Rokycanech

Rokycany,  Střed, Josefa Knihy 177, PSČ 337 01

(+420) 371 722 558

kancelar@notarkarihova.cz, LRihova.notar@nkcr.cz

www.notarkarihova.cz

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY:

Po 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Út  08.00 - 12 00, 13.00 - 15.00

St  08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Čt  08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

 

Notář je jmenován do notářského úřadu ministrem spravedlnosti. Předpokladem pro vykon této vřejné funkce je složení náročných zkoušek. Důvodem je zajištění kvalitní práce především při řešení dědických řízení a listinné agendy - například zakládání akciových společností, vypracování kupní smlouvy, darovací smlouvy nebo ověřování dokumentů.

Protože všechny odměny notáře jsou dány závaznou vyhláškou, zamezuje se tak konkurenci. Je tím také zajištěna nestrannost a profesionalita. Notářství je vedle soudnictví a advokacie jedním z pilířů právního státu. Jeho hlavním úkolem je předcházení sporů při vzniku právních vztahů. Je založeno na následujících zásadách:

  • Zásada nestrannosti : tato zásada je klíčovým principem při výkonu notářství. Notář při sepisování smluv a jiných právních úkonů dbá na vnitřní spravedlnost a vyváženost smluv. Účastníci jsou notářem poučení o svém postavení. Tímto se odlišuje od advokacie a to vzhledem ke skutečnosti, že advokát musí hájit pouze zájmy svého klienta a je vázán jeho pokyny. Notář naopak musí nestranně poučit obě strany bez ohledu na to, kdo ho o notářský úkon požádal.
  • Zásada nezávislosti: při výkonu notářství je notář vázán pouze právním předpisy. Činnost notáře je neslučitelná s jinou výdělečnou činností až na zákonem stanovené výjimky.
  • Zásada pevně stanovené odměny notáře: Odměňování notářů je upraveno vyhláškou č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví; odměna je tedy u každého notáře stejná. Za poskytování právní pomoci odkazuje vyhláška na advokátní tarif. O výši odměny se lze vždy informovat předem.
  • Zásada osobní odpovědnosti za výkon notářství: Notář nese odpovědnost za škodu, která by mohla vzniklou v souvislosti s jeho činností.

 

 

 

 © 2006 - 2011 JUDr. Ladislava Říhová - Notářka v Rokycanech, XHTML, CSS