JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech | KDY NELZE PROVÉST OVĚŘENÍ
JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech
KDY NELZE PROVÉST OVĚŘENÍ

VIDIMACI (ověření shody kopie s originálem) nelze provést u následujících listin:

  • průkazy totožnosti (obč. průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.),
  • závěti,
  • směnky, šeky, cenné papíry, vkladní knížky,
  • geometrické plány, výkresy, náčrty,
  • listiny bez právního významu (literární povídky, prázdné listy, nevyplněné formuláře),
  • listiny bez originálního razítka či podpisu (pokud jejich jedinečnost není nahrazena jiným způsobem - např. hologram),
  • prosté kopie bez současného předložení originálu listiny,
  • listiny, v nichž byly dodatečně učiněny škrty či doplňky, které by mohly snížit jejich věrohodnost.

LEGALIZACI (ověření podpisu) nelze provést na těchto listinách: 

  • nevyplněné formuláře,
  • prázdné listy.

 

 © 2006 - 2011 JUDr. Ladislava Říhová - Notářka v Rokycanech, XHTML, CSS