JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech | Odměna notáře
JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech
Odměna notáře

Odměna notáře je pevně stanovena. Její  výše se určuje podle příslušné sazby pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonu. Výše odměny za projednání dědického řízení se určuje podle stejných pravidel.

Proč jsou stanoveny pevné ceny za práci notáře?

Za shodné notářské služby zaplatíte v jakékoliv notářské kanceláři stejnou finanční částku. Tímto opatřením se zamezuje konkurenci mezi notáři a vytváření tržních cen, neboť práce notáře jako veřejná funkce musí být vykonávána objektivně a nestranně.

Výjimkou z pevných cen za notářské služby mohou být smluvní ceny za související úkony v rámci právní pomoci (sepis návrhů a dalších listin pro soudní a správní řízení, zastoupení v těchto řízeních). 


Přiložené soubory:
| not_tarif.pdf | notářský tarif

© 2006 - 2011 JUDr. Ladislava Říhová - Notářka v Rokycanech, XHTML, CSS