JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech | Obchodní společnosti
JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech
Obchodní společnosti

Při založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je podle zákona nutné zakladatelské dokumenty sepsat ve formě notářského zápisu. Notář zakladatelské dokumenty těchto společností (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, stanovy) vyhotovuje tak, aby byly v souladu se zákonem a s požadavky a potřebami zakladatelů společností. Tak by mělo být zajištěno předcházení budoucím sporům mezi společníky. Zápis společnosti do obchodního rejstříku povoluje soud. V naší notářské kanceláři vyhotovujeme i návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku včetně příloh, které jsou nutné k návrhu připojit.

Pro osvědčení zásadních změn týkajících se společností zákon rovněž vyžaduje vyhotovení notářských zápisů. Kdy je notářský zápis potřeba a kdy není, Vás v každém konkrétním případě poučíme.

 • Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)
 • Založení akciové společnosti (a.s.)
 • Založení komanditní společnosti (k.s.)
 • Založení veřejné obchodní společnosti (v.o.s.)
 • Osvědčení průběhu valných hromad
 • Převod obchodních podílů
 • Navýšení základního kapitálu
 • Přidání předmětu podnikání, předmětu činnosti
 • Změna sídla
 • Fúze
 • Přeměny společností

 © 2006 - 2011 JUDr. Ladislava Říhová - Notářka v Rokycanech, XHTML, CSS