JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech | ZASTOUPENÍ V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ
JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech
ZASTOUPENÍ V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ

NOTÁŘ disponuje rozsáhlými teoretickými, ale především praktickými znalostmi z oblasti dědického práva a dědického řízení, které čerpá především z výkonu funkce soudního komisaře. Touto funkcí  notáře pověřuje příslušný okresní soud pro jednotlivá dědická řízení ve svém obvodu.

Pokud  uvažujete o možnosti právního zastoupení v dědickém řízení, lze zastoupení notářem jednoznačně doporučit. V tomto případě můžete využít níže připojený formulář plné moci nebo nás kontaktovat prostřednictvím připojeného formuláře. Zastoupení v dědickém řízení poskytujeme pro území celé ČR.   


Jméno / Firma / Organizace:

E-mail:

Váš dotaz, připomínka, poptávka:


Přiložené soubory:
| Plná Moc JUDr. Ladislava Říhová.pdf | Plná moc

© 2006 - 2011 JUDr. Ladislava Říhová - Notářka v Rokycanech, XHTML, CSS