JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech | Notářská úschova
JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech
Notářská úschova

Do notářské úschovy lze přijmout:

  • peníze a listiny za účelem jejich vydání dalším osobám, zejména za účelem zajištění závazku,
  • závěti, listiny a cenné papíry.
Budete-li kupovat nebo prodávat nemovitost, notář může kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do notářské úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady.
 
Výhody využití notářské úschovy peněz jsou zřejmé - prodávající tak vylučuje riziko, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Not. úschovou lze navíc zajistit zaplacení daně z převodu nemovitostí. Notář je osobou k uložení peněz dostatečně důvěryhodnou, což je dáno jeho zákonnými a evidenčními povinnostmi, které jsou pod pravidelnou  kontrolou orgánů notářské samosprávy. 

Tento způsob vypořádání kupní ceny je pak považován za natolik vhodný, že je zohledněn i při stanovení výše odměny notáře. V případě, kdy notář přijímá do úschovy peníze v souvislosti s kupní (či jinou) smlouvou, kterou sám sepsal, činí jeho odměna za přijetí peněz do úschovy pouze jednu desetinu částky, kterou by jinak klient musel zaplatit, pokud by u notáře sjednal pouze úschovu peněz.

© 2006 - 2011 JUDr. Ladislava Říhová - Notářka v Rokycanech, XHTML, CSS