JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech | Družstva a společenství vlastníků jednotek
JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech
Družstva a společenství vlastníků jednotek

Založení družstva, případná změna jeho stanov nebo jeho zrušení musí být osvědčeno notářským zápisem. Notář spolupůsobí při tvorbě stanov družstva a v notářském zápisu osvědčuje hlavní skutečnosti z průběhu schůze družstva.

Notář ze zákona také osvědčuje průběh první schůze shromáždění společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek. V průběhu schůze se volí orgány společenství a schvalují se stanovy.© 2006 - 2011 JUDr. Ladislava Říhová - Notářka v Rokycanech, XHTML, CSS