JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech | Ověřování
JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech
Ověřování

NOTÁŘ PROVÁDÍ ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY OVĚŘENÍ (VYDÁVÁ NÁSLEDUJÍCÍ VÝPISY):

  • legalizace - ověřování podpisů,
  • vidimace - ověřování shody kopie s originálem listiny,
  • výpisy z Katastru nemovitostí,
  • výpisy z Obchodního rejstříku, 
  • výpisy ze Živnostenského rejstříku,
  • výpisy z Rejstříku trestů,
  • výpisy z Insolvenčního rejstříku,
  • výpisy z bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů,
  • výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.

Pro ověření podpisu, musíte přijít osobně s platným průkazem  totožnosti a listinu před notářem podepsat. Při ověření listiny  (vidimaci) se nezjišťuje osobní totožnost žadatele.

Pokud potřebujete předložit ověřenou listinu na území jiného státu, je třeba, aby ji podepsal notář nebo notářský kandidát. Na tuto skutečnost je nutné před provedením ověření výslovně upozornit.    

Notář zásadně neodpovídá za obsah listiny, na níž provedl ověření podpisu nebo kterou vidimoval.  © 2006 - 2011 JUDr. Ladislava Říhová - Notářka v Rokycanech, XHTML, CSS